best human growth hormone
Wordpress Themes

Partička je improvizační zábavná show, kterou vysílá televize Prima. Seriál Partička se každé pondělí objevuje na televizních obrazovkách s cílem pobavit diváka.
Herci se zúčastňují her o kterých rozhoduje moderátor.. Moderátor zadává druh hry a je na hercích jak se s tématem hry vypořádají. Moderátor začíná a ukončuje hru zvonkem, vstupuje do ní a mění okolnosti, aby se diváci bavili improvizačními schopnostmi herců.

Kometáře

*